DREPTURILE DE AUTOR – valori recunoscute si protejate juridic in actualitatea societatii de consum

Exprimare, emotie, cunoastere, cultivare, destindere, – si ar curge inca multa cerneala spre a indica scopul partial sau total al creatiei…asa cum este inteles in primul rand de catre creator. Recunoastem unanim parcursul multivalent intr-o societate de consum. Zabovim…incercand sa identificam pozitia si valoarea reala ce se atribuie creatiei pe de o parte, si creatorului, pe de alta parte.

Identitate umanitatii nu se pierde insa, ci se manifesta inform si constant. Statele de drept inteleg importanta relatiilor sociale ce au ca obiect creatia, normand in sensul protejarii si valorificarii raporturilor juridice in al caror obiect se regaseste.

In Romania, principalul sediu al materiei este regasit in Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe.

Autorului unei opere asa cum este definita in Legea nr. 8/1996 este atat titularul unor drepturi morale, cat si titularul unor drepturi patrimoniale cu referire la opera/creatia sa.

Redam mai jos o parte dintre articolele relevante si lamuritoare din legislatia romaneasca ce fac referire la obiectul drepturilor de autor, dar si la continutul acestora.

Art. 7

Constituie obiect al drepturilor de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

a)scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale precum si programele pentru calculator

b)operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice

c)compozitiile muzicale cu sau fara text

d)operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele

e)operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale

f)operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei

g)operele de arta grafica sau plastic, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice

h)operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura

i)lucrari plastice, hartile si desenele din domeniul tipografiei, geografiei si stiintei in general

Art. 8

Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al drepturilor de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:

a)traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie

b)culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, protejate ori  nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale.

Art. 10

Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale:

a)dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa la opera la cunostinta publica

b)dreptul de a pretinde recunoastere calitatii de autor al operei

c)dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica

d)dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa

e)dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.

Art. 13

Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:

a)reproducerea operei

b)distribuirea operei

c)importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor relizate, cu consimtamantul autorului, dupa opera

d)inchirierea operei

e)imprumutul operei

f)comunicarea pubica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public

g)radiodifuzarea operei

h)retransmitere prin cablu a operei

i)relizarea de opere derivate

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art